цена
КН102В; Г — 40
………. Д; И — 40
КУ101А,Б — 20
………… Г — 25
………… Е — 30
КУ102А — 24 2шт.
……… Г — 30
КУ103А — 75 Золото
КУ103В1 — 25 DIP-8
2У104Б — 35
КУ112А — 18
КУ201Ж — 30 200в;   2а
………. К,Л — 36 300в;   2а
КУ202Е — —  100в; 10а
………. К,Л — 45 300в; 10а
………. М — 50 400в; 10а
КУ204Б — 43 Запираемые
……… В — 50 Запираемые
КУ208А — 35 100в;   5а
………. Г   — 50 400в;   5а
Т112-10-6   — 100 1шт.
ТС112-10-6 — 120 600в; 10а
Т122-25-4 — 225 400в; 25а  3шт.